பாராளுமன்ற தோ்தல் 2019 யொட்டி நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட இராணுவ வீரா்களுக்கு மின்னணு அஞ்சல் வாக்கு அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்த பத்திாிக்கை செய்தி வெளியீடு