Close

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

Filter

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல் தொலைநகல்
... டாக்டர். ச. உமா, இ.ஆ.ப.,மாவட்ட ஆட்சியர்முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருச்செங்கோடு ரோடு, நாமக்கல் - 63700304286-281100collrnmk[at]nic[dot]in
.. திரு எஸ். ராஜேஸ் கண்ணன், இ.கா.ப.,மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்முதல் தளம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், திருச்செங்கோடு ரோடு, நாமக்கல் - 63700304286-281000spnkl[dot]tnpol[at]nic[dot]in04286-281001
படங்கள் ஏதும்  இல்லை .மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் திருச்செங்கோடு ரோடு நாமக்கல் - 63700304286-281103dro[dot]tnnmk[at]nic[dot]in04286-281106
படங்கள் ஏதும்  இல்லை .திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை3ம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருச்செங்கோடு ரோடு, நாமக்கல் - 63700304286-280108drdanmk[at]nic[dot]in04286-280107