எந்த பதவியில் யார்

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல் தொலைநகல்
மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.கா.மெகராஜ், இ.ஆ.ப.மாவட்ட ஆட்சியர்1ல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் திருச்செங்கோடு ரோடு நாமக்கல் - 63700304286-281100collrnmk[at]nic[dot]in
காவல் கண்காணிப்பளர் புகைப்படம் திரு அர.அருளரசு இ.கா.பமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்04286-281000tnspnamakkal[at]gmail[dot]com04286-281001
DRO Namakkal துரை. இரவிச்சந்திரன் M.Sc., M.Philமாவட்ட வருவாய் அலுவலர்1ல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் திருச்செங்கோடு ரோடு நாமக்கல் - 63700304286-281103dro[dot]tnnmk[at]nic[dot]in04286-281106
PD Photo திருமதி. கோ.மலர்விழி, M.Sc (Agri).,திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை3ம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் திருச்செங்கோடு ரோடு நாமக்கல் - 63700304286-280108drdanmk[at]nic[dot]in04286-280107