Close

முக்கியமானவை

Filter Document category wise

Filter

முக்கியமானவை
தலைப்பு தேதி View / Download
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி – நஞ்சை இடையார் மணல் குவாரி 19/01/2021 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டம் நாமக்கல் மாவட்டம் 28/11/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட மணல் கனிமம் ஆய்வறிக்கை 20/06/2019 பார்க்க (4 MB)
நாமக்கல் மாவட்ட வெங்கக்கல் மற்றும் களிமம் கனிம ஆய்வறிக்கை 31/05/2019 பார்க்க (2 MB)
நாமக்கல் மாவட்ட கருங்கல் கனிம ஆய்வறிக்கை 31/05/2019 பார்க்க (2 MB)
நாமக்கல் மாவட்ட கிரானைட் கனிம ஆய்வறிக்கை 31/05/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை – 2017 07/05/2018 பார்க்க (2 MB)
துறைவாாியான பொது தகவல் அலுவலா் மேல்முறையீட்டு அலுவலா் நியமன விவரப் பட்டியல் 07/05/2018 பார்க்க (236 KB)
தேர்தல் இணைய மையங்கள் பட்டியல் 07/05/2018 பார்க்க (11 KB)
வாரிசுரிமைச் சான்று சுற்றறிக்கை 07/05/2018 பார்க்க (52 KB)