Close

நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள 04 சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை

நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள 04 சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள 04 சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை

நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள 04 சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை

28/01/2020 26/02/2020 பார்க்க (453 KB)