ஊடக வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் மாவட்ட அளவிலான கருந்தரங்கு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/02/2019

பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் மாவட்ட அளவிலான கருந்தரங்கு

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சாலை பாதுகாப்பு குறித்து நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/02/2019

சாலை பாதுகாப்பு குறித்து நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு கூட்டம்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடைப்பராமாிப்பு துறையின் சாா்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/02/2019

கால்நடைப்பராமாிப்பு துறையின் சாா்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களின் கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் அவா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2019

  நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களின் கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் அவா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொது நலத்துறை சார்பில் செய்தி வெளியிடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/12/2018

Welfare Department News

மேலும் பல